Jakie substancje zawarte w paszach rzepakowych obniżają ich przydatnośc w żwyieniu zwierząt?


W paszach rzepakowych występują glukozynolany, które pod wpływem specyficznego dla nasion rzepaku enzymu myrozynazy ulegaja przekształceniu do związków trujących oksazolidonów, tiocjanianów i nitryli. Związki te konkurują o wychwyt z jonami jodu i blokują wydzielanie hormonalne gruczołu tarczycy. Powoduje to osłabienie wzrostu młodych zwierząt i obniżenie wydajności zwierząt dorosłych. Polskie odmiany rzepaku wyróżnia to, że zawierają nawet do 50% mniej glukozynolanów niż odmiany rzepaku zagranicznego. Do Katalogu Odmian Uprawnych w Polsce wpisywane są, a następnie reprodukowane, odmiany zawierające poniżej 15 mikromoli glukozynolanów w 1 g suchej masy beztłuszczowej. Przepisy pozostałych krajów Unii Europejskiej są bardziej liberalne i wartość tą ustaliły na 25 mikromoli. W procesie przeróbki nasion rzepaku i tłoczenia oleju nasiona są nawilżane, rozdrabniane i ogrzewane, co prowadzi do denaturacji enzymu myrozynazy i unieczynnienia jej aktywności. Za dopuszczalną normę zawartości glukozynolanów w paszach rzepakowych w paszach dla zwierząt przyjmuje się poziom 15-20 mikromoli na 1 kg suchej masy pozbawionej tłuszczu.

prof. dr hab. Franciszek Brzóska

Powrót