Czy śruta rzepakowa może być efektywnym zamiennikiem śruty sojowej w żywieniu trzody chlewnej?


Jak pokazują doświadczenia wykonane w Niemczech oraz zalecenia jakie na tej podstawie kierowane są do producentów, przy cenie 1 tony śruty sojowej wynoszącej 300 € opłacalnym jest stosowanie PŚR przy cenie 1 tony poniżej 230 €. Wartością graniczną dla efektywnego stosowania poekstrakcyjnej śruty rzepakowej jest cena nie przekraczająca 75 % ceny śruty sojowej. Ilość zastosowanej śruty rzepakowej powinna wynikać z możliwości pełnego zbilansowania mieszanki przeznaczonej dla określonej kategorii zwierząt. Nie powinno się przekraczać zalecanych wartości maksymalnych udziału PŚR oraz makuchów rzepakowych w mieszankach dla świń. Przykładowo w mieszankach dla tuczników udział ten wynosi dla pierwszej fazy tuczu odpowiednio 10 % i 7,5 % oraz dla drugiej fazy tuczu odpowiednio 15 % i 10 %. Granice stosowania PŚR i makuchu rzepakowego wyznacza poziom glukozynolanów, gdyż w mieszankach dla tuczników nie powinien on przekraczać 1,5 mmol/kg a w przypadku mieszanek dla prosiąt 1,0 mmol/kg.

dr inż. Marian Kamyczek

Powrót