Czy prawdą jest, że stosowana w mieszankach dla loch PŚR powoduje pogorszenie wyników odchowu prosiąt oraz negatywnie wpływa na rozród?


Na podstawie badań określono, że wysoka zawartość glukozynolanów w paszy ma negatywny wpływ na cechy reprodukcyjne u loch, gdyż powoduje opóźnienie występowania rui, niekorzystnie wpływa na masę miotu oraz przeżywalność prosiąt. Jeżeli zawartość glukozynolanów w mieszankach dla loch nie przekraczała poziomu 1,8 mmol/kg to z reguły nie obserwowano ujemnego wpływu stosowania PŚR. Aktualnie maksymalny dopuszczalny poziom udziału PŚR w żywieniu loch (według norm niemieckich z 2008 roku) wynosi dla loch karmiących 5 % oraz dla loch prośnych 10 %. W normach duńskich maksymalna ilość PŚR w mieszankach dla loch jest jeszcze wyższa i wynosi 12 %. Należy jednak pamiętać, że wysokie udziały są możliwe tylko wtedy, gdy znana jest zawartość glukozynolanów w PŚR i jest ona odpowiednio niska.

dr inż. Marian Kamyczek

Powrót